Saturday, November 13, 2010

אהבה ודת

היה לי כבר את השיחה הזאת
זה לא חדש ואני מכיר טוב את הצדדים
ואפילו את התשובות
אבל כל פעם שהשיחה מגיעה, היא חוזרת עם יותר תשוקה וחשיבות
אם אין כח, אין תורה. נכון?
למה אני מתווכח אם בסוף היום זה לא למשהו יותר גדול..
וזה בעצם בוויכוח: הרגשה נגד רגש נגד הרגשה
[האם באמת יש תשובה?]

11.11.2010

No comments:

Post a Comment