Sunday, May 10, 2009

Weird

לפני כמה ימים, התעוררתי קצת בשוק.
לא קשור לכלום, אני קמתי והבנתי מיד שויויאן היתה בחלום שלי. היא לא היתה דמות מינית בחלום--היא רק ניסתה להביא לי עוגה או מתנות בשביל
Cinco de Mayo,
אלה זה עדייו היה סוף מוזר לחלום. באוטובוס בקשתי מנתן לבחור מוסיקה באיי-פוד שלי בשבילי, והוא בחר
Buena Vista Social Club,
החלטה דווקה טובה ומתאימה לאוטובוס בבוקר לדעתי, אבל המוסיקה הלטינית היזכירה לי שוב לויוי אז ישר החלפתי. שאלה: האם אנחנו תמיד נחשוב על הנשים האבודים שלנו? או האם חלומות גם עוברות עם זמן

No comments:

Post a Comment